Hệ thống động lực mới trên RX 500h F Sport Performance

Lexus và cuộc ‘lột xác’ hệ thống động lực trên RX 500h F Sport Performance

Lexus và cuộc ‘lột xác’ hệ thống động lực trên RX 500h F Sport Performance. Sau gần 20 năm ứng dụng công nghệ hybrid vào nhóm xe sang, Lexus nhận ra rằng đã đến lúc cần chứng minh hybrid không chỉ có êm, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Năm 2005, Lexus

error: Content is protected !!