Lexus đăng ký RZ tại Việt Nam: Xe sang chạy điện tối đa 450 km

Lexus đăng ký RZ tại Việt Nam: Xe sang chạy điện chung dáng RX, đi tối đa 450 km

Lexus đăng ký RZ tại Việt Nam có thể sẽ sớm ra mắt, Theo Công báo sở hữu công nghiệp 430 (tháng 1/2024), Toyota đã thành công đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho mẫu Lexus RZ tại Việt Nam. Xe được nộp đơn đăng ký vào tháng 5/2022 và ngày công bố đơn 25/01/2024.

Hệ thống động lực mới trên RX 500h F Sport Performance

Lexus và cuộc ‘lột xác’ hệ thống động lực trên RX 500h F Sport Performance

Lexus và cuộc ‘lột xác’ hệ thống động lực trên RX 500h F Sport Performance. Sau gần 20 năm ứng dụng công nghệ hybrid vào nhóm xe sang, Lexus nhận ra rằng đã đến lúc cần chứng minh hybrid không chỉ có êm, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Năm 2005, Lexus

error: Content is protected !!