Chính sách bảo mật

PHÁP LÝ

CHÍNH SÁCH CỦA TRANG WEB

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web Lexus, quý vị đã chấp nhận chính sách này mà không có bất kì giới hạn hay hạn chế nào. Vì vậy, việc truy cập trang web Lexus của quý vị chịu sự chi phối của chính sách này cũng như tất cả các quy định pháp lý hiện hành.

Bản quyền 2013 Công ty ô tô Toyota Việt Nam (“TMV”).

NỘI DUNG

Website Lexus bao gồm các thông tin liên quan đến các sản phẩm Lexus và các chương trình khuyến mãi của Lexus. Các sản phẩm Lexus được mô tả trong trang này chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Tất cả thông tin trên trang web này chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Quý vị không nên dùng hay dựa vào thông tin trên trang web này để thay thế cho thông tin do nhà phân phối được ủy quyền của Lexus — TMV cung cấp.

Qua trang web này, TMV mong muốn mang đến cho quý vị thông tin toàn diện nhất có thể. TMV có quyền sửa đổi thông tin về các mẫu xe, trang thiết bị, thông số kỹ thuật cũng như tình trạng của xe vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

GIÁ CÁC SẢN PHẨM LEXUS

Thông tin về giá cả được cung cấp qua trang web này chỉ với mục đích tham khảo và không phải là giá chào bán của xe. Giá thực tế sẽ do nhà phân phối được ủy quyền của Lexus cung cấp và có thể sẽ khác với giá niêm yết trên trang web. Việc giao dịch mua bán sản phẩm Lexus sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng mua bán riêng lẻ.

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ “COOKIE”

Lexus sử dụng công nghệ cookie để theo dõi đường dẫn mà quý vị dùng để truy cập vào trang web Lexus, giúp Lexus ghi nhận hoạt động của người dùng tại trang web này đồng thời đánh giá và cải tiến trang web nhằm phục vụ quý vị tốt hơn. Lexus không thu thập thông tin người dùng cá nhân thông qua công nghệ này. Vì vậy, chúng tôi không lưu giữ hay sử dụng bất kỳ thông tin cụ thể nào về quý vị. Vui lòng lưu ý rằng quý vị có thể thiết lập cho trình duyệt của quý vị không chấp nhận cookie hoặc cảnh báo cho quý vị trong trường hợp cookie của máy tính quý vị được gửi đi.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN / THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP

TMV chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp qua trang web này vào một mục đích duy nhất là cải tiến dịch vụ cung cấp cho quý vị. TMV nỗ lực hết sức để bảo mật hoạt động thu thập, truyền và lưu trữ dữ liệu cá nhân theo đúng trạng thái tự nhiên của những dữ liệu này. TMV không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị vào mục đích để gửi cho quý vị tin nhắn hay thông tin mà quý vị không mong muốn. TMV cũng không chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị hay bán dữ liệu như vậy cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của quý vị.

Mặc dù TMV không bắt buộc phải giám sát và/hoặc xem xét bất kỳ thông tin nào mà người dùng trang web Lexus nhập vào và cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến hành động nhập thông tin của người dùng như thế, TMV có quyền , tùy từng thời điểm, kiểm tra thông tin do người dùng nhập và xóa bỏ thông tin đó khỏi trang web này mà không cần nêu lý do.

LƯU Ý VỀ BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung trên trang web này đều được bảo hộ bằng bản quyền. Quý vị chỉ có thể sử dụng thông tin, hình ảnh hay đồ họa có trong trang web này vào mục đích cá nhân, phi thương mại và không được sao chép, chỉnh sửa, truyền, cấp phép hay xuất bản một phần hay toàn bộ nội dung vào bất kỳ mục đích nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của TMV.

TÊN THƯƠNG MẠI

Toàn bộ tên thương mại, logo và các nhãn dịch vụ có trong trang web này là tài sản của Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản hoặc của các bên thứ ba. Quý vị không được phép sử dụng, tải xuống, sao chép hay phân phát tên thương mại, logo và ký hiệu dịch vụ này dưới bất kỳ hình thức nào mà không được cho phép bằng văn bản của Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản hay bên thứ ba (nếu có).

SIÊU LIÊN KẾT

Trang web này có thể chứa những siêu liên kết dẫn tới các trang web khác hoàn toàn độc lập với trang web này. Lexus không đại diện hay đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ hay tính xác thực của thông tin trong bất kỳ siêu liên kết nào hay bất kỳ trang web nào. Mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập trang web khác kết nối với trang web Lexus hoàn toàn thuộc trách nhiệm cá nhân.

KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC

Lexus nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên trang web này, tuy nhiên không thể đảm bảo hoàn toàn. Lexus không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ hay tính xác thực của bất kỳ thông tin nào có trong trang web này. Tất cả các thông tin và tài liệu có trên trang đều được cung cấp cho quý vị trên cơ sở “nguyên trạng”. Lexus không chịu trách nhiệm với những thông tin hay tài liệu này, không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào dù được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Lexus không chịu trách nhiệm với các thiệt hại đặc biệt, mang tính hậu quả, ngẫu nhiên, trực tiếp hay gián tiếp phát sinh trong khi quý vị kết nối hoặc sử dụng thông tin trên trang web Lexus. Các hậu quả bao gồm những tổn thất hay thiệt hại do vi rút lây nhiễm vào thiết bị điện tử hoặc các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web Lexus

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

Lexus có quyền cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào theo yêu cầu kinh doanh. Vì vậy, tùy từng thời điểm, quý vị nên truy cập trang này để theo dõi chính sách về trang web này của TMV.

Mời bạn đánh giá page